Επιλογή Heat Plus

Για την σωστή επιλογή της σειράς, του μοντέλου, και της ποσότητας για την HEAT PLUS θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας:

Μπορείτε να επιλέξετε την σειρά της Heat Plus μεταξύ των High End, All Coated, Stripe / Classic και Carpet.

Η σειρά HEAT PLUS High End προτείνεται για τοποθέτηση κάτω από δάπεδα με δομή (ξύλινα δάπεδα, laminate, πλακάκια, μάρμαρα, γρανίτες κ.α.) καθώς και για τοποθέτηση κάτω από μοκέτες & χαλιά. Προτείνεται για εφαρμογές που οι απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα απαιτητικές εκεί που αναζητούμε υψηλή ποιότητα και σταθερότατες θερμοκρασίες εκπομπής με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις θερμοκρασιών εκπομπής από σημείο σε σημείο στο δάπεδο με ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. Αυτή η διαφορά κυμαίνεται από 0.1 έως 0,5 C. Τέτοιου είδους εφαρμογές είναι η τοποθέτηση του σε Μουσεία / Αγάλματα, Στείρους Χώρους κ.α. Το μοντέλο για την επιλογή σας εξαρτάται αποκλειστικά από την διαμόρφωση των χώρων.

Η σειρά HEAT PLUS All Coated προτείνεται για τοποθέτηση κάτω από δάπεδα με δομή (ξύλινα δάπεδα, laminate, πλακάκια, μάρμαρα, γρανίτες κ.α.) καθώς και για τοποθέτηση κάτω από μοκέτες & χαλιά. Προτείνεται για εφαρμογές που οι απαιτήσεις είναι για χρήση Γενικής Θέρμανσης & Υψηλής Θέρμανσης εκεί που αναζητούμε υψηλή ποιότητα και σταθερές θερμοκρασίες εκπομπής . Αυτή η διαφορά κυμαίνεται από 0.5 έως 0,9 C από σημείο σε σημείο του δαπέδου. Τέτοιου είδους εφαρμογές είναι η τοποθέτηση του σε Σπίτια, Γραφεία, Εκκλησίες, Θερμοκήπια, και επιμέρους σε Ράμπες, Οροφές, Πλαϊνούς τοίχους, μοκέτες & χαλιά κ.α. Το μοντέλο για την επιλογή σας εξαρτάται από την διαμόρφωση των χώρων και την επιθυμητή θερμοκρασία εκπομπής.

Η σειρά HEAT PLUS Stripe προτείνεται ως η κλασσική σειρά & ως η οικονομικότερη σειρά για τοποθέτηση κάτω από δάπεδα με δομή (ξύλινα δάπεδα, laminate, πλακάκια, μάρμαρα, γρανίτες κ.α.) , ενώ δεν είναι κατάλληλη όπως και όλα τα heating films της σειράς Stripe οποιαδήποτε άλλου εργοστασίου, για τοποθέτηση κάτω από μοκέτες & χαλιά. Προτείνεται για εφαρμογές που οι απαιτήσεις είναι για χρήση Γενικής Θέρμανσης, εκεί που αναζητούμε ποιότητα και σταθερές θερμοκρασίες εκπομπής . Αυτή η διαφορά κυμαίνεται από 0.5 έως 1,5 C από σημείο σε σημείο του δαπέδου. Τέτοιου είδους εφαρμογές είναι η τοποθέτηση του σε Σπίτια, Γραφεία, Εκκλησίες, και επιμέρους σε Οροφές, Πλαϊνούς τοίχους, κ.α. Το μοντέλο για την επιλογή σας εξαρτάται αποκλειστικά από την διαμόρφωση των χώρων.

Η σειρά HEAT PLUS Carpet προτείνεται για τοποθέτηση κάτω από μοκέτες & χαλιά. Διαθέτει οκτώ (8) διαφορετικά μοντέλα για τοποθέτηση σε συγκεκριμένες διαστάσεις χαλιών με την μεγαλύτερη ζήτηση. Όλες οι συσκευασίες των μοντέλων αυτών περιέχουν την κατάλληλη ποσότητα All Coated Premium Heating Film, μόνωσης, ενός θερμοστάτη, υλικών εγκατάστασης κ.α. Το μοντέλο για την επιλογή σας εξαρτάται αποκλειστικά από τις διαστάσεις του χαλιού σας.
Μπορείτε να υπολογίσετε την ποσότητα της HEAT PLUS που απαιτείται για τον δικό σας χώρο σύμφωνα με τον Πίνακα Επιλογής που ακολουθεί:

tech-15

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close